vrijdag 30 december 2016

Op kwaliteitsreis, hebt u uw bestemming al bereikt?

Het einde van het jaar nadert. Voor velen staat het hoofd alweer bij de volgende skivakantie(s). Sommigen hebben zelfs hun zomerbestemming alweer uitgekozen. En de kwaliteitsreis, hebt u er al bij stilgestaan waar die komend jaar naartoe gaat? Ik ga zelf op weg naar een bestemming waarbij de professional (weer) aan het roer staat. Op deze plek is kwaliteit leuk en inspirerend. Daar haken mensen tenslotte op aan en is het fijn om te verblijven! In dit blog wil ik u graag meenemen naar deze bestemming, gaat u mee? 

Voorbereidingen
De kwaliteitsreis begint altijd met een visie op kwaliteit. U moet tenslotte met elkaar scherp hebben naar welke vlag u samen op weg bent. Waar staat u als organisatie voor? Wat is voor u kwaliteit? Het opzetten van een kwaliteitsmodel op ‘eigenwijs’ kunt u daarvoor als basis gebruiken. Het is een model waarin u weergeeft op welke manier u uw organisatie inricht om uw missie en visie te bereiken. Kortom, de wijze waarop u uw kwaliteitszorg inricht, passend bij uw organisatie (zie recept 1 van De Kwaliteitskeuken). Vanuit dit model formuleert u de concrete ambities die eraan bijgedragen dat u de gewenste resultaten in relatie tot de kern van uw kwaliteitsmodel bereikt. Deze ambities vormen de basis voor Kwaliteit doen!, want hoe stimuleert u vervolgens professionals hiervoor verantwoordelijkheden te nemen en te verbeteren in de dagelijkse praktijk?

Instappen en wegwezen
De bestemming bevindt zich in ieder geval in de praktijk van de professional, daar waar het gebeurt en waar je continue kwaliteit doet. De activiteiten om beweging te krijgen bestaan uit drie facetten:
  1. Fun: Maak de dagelijkse praktijk van kwaliteit leuk en zorg voor kwaliteitsbewustzijn in de praktijk. Oftewel, zet de funfactor in en haak medewerkers aan!
  2. Kennis en vaardigheden: Geef je professionals inzicht in nut en noodzaak van bepaalde afspraken. En zorg dat ze weten wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen.
  3. Teamontwikkeling: Zorg dat medewerkers elkaar in het team versterken en gebruik maken van elkaars kracht. Zonder samenwerking kom je tenslotte nergens. 
Afhankelijk van de te bereiken ambitie(s) bepaalt u welke activiteiten u in de tijd inzet. Maak daarvoor een aansprekende aantrekkelijk vormgegeven routekaart. Dat vormt dan een soort ontwikkelprogramma met acties waarmee u werkt aan een bepaald resultaat. Wanneer u acties uit de verschillende facetten terug laat komen, zorgt u voor balans in uw aanpak.

Bestemming bereikt? 
En nee, u heeft dan nog niet uw bestemming bereikt. Kwaliteit staat tenslotte nooit stil. Wel bent u op een tussenstop die de moeite waard is. Geniet op deze plek van wat u daar allemaal ziet en ervaart. Ga vanaf daar weer kijken waar u dan vervolgens naartoe wilt en welke route u daarvoor kiest.

Fijne reis!

Wilt u zelf ervaren hoe de 3 facetten werken? Houdt onze bijeenkomstenkalender in de gaten en woon kosteloos onze inspiratiebijeenkomst Kwaliteit doen! bij.

Door: Alice Mulder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten