woensdag 5 oktober 2016

Werken aan kwaliteit: de kop is er af, waar staat u vandaag?

Voor veel zorgaanbieders is werken aan kwaliteit aan de ene kant niets nieuws. Aan de andere kant bent u ook nooit echt klaar met kwaliteit doen. In dit blog leest u hoe andere zorgaanbieders ervoor staan als het gaat om kwaliteit van deze tijd. Maakt dat u nieuwsgierig, even een kijkje in de (kwaliteits)keuken bij de buurman? 

Ons maakt het zeker nieuwsgierig en afgelopen jaar ontwikkelden we daarom de Meesterproef. Een test waarmee u vliegensvlug in kaart brengt hoever u bent met het nieuwe kwaliteitsdenken.

Hoe zit het ook alweer met dat nieuwe kwaliteitsdenken? In het receptenboek van De Kwaliteitskeuken werkten we voor u acht recepten uit. Wanneer u bewust kiest hoe u deze recepten bereidt, maakt u een bewuste keuze wat voor uw instelling goede kwaliteit van zorg is. 

 Figuur 1

De uitkomst van de Meesterproef geeft met een percentage aan hoever u met de verschillende onderdelen van ‘het nieuwe kwaliteitsdenken’ bent? Hoe groter het web, hoe gerichter u al bezig bent met het vormgeven van het nieuwe kwaliteitsdenken.

Figuur 2: Gemiddelde score van de zorgaanbieders die de Meesterproef invulden

Samengevoegd bieden de verschillende Meesterproeven een mooi inzicht in de landelijke situatie. Wat we zien is dat zorgaanbieders vaak weten wat de wensen zijn van de cliënt en daar ook op inspelen. Verder hebben zij relatief veel aandacht voor (externe) verantwoording. Opvallend is dat uitgaan van de eigen visie en kracht (de smaak van de organisatie) lager scoort dan voldoen aan de eisen van de buitenwereld. De zorgaanbieders geven zichzelf gemiddeld de laagste score als het gaat om het faciliteren van verbetering en het belang van leiderschap bij kwaliteitsmanagement. Dít vraagt daarom onze aandacht. 

In de praktijk komen we inderdaad tegen dat kwaliteit soms alleen UIT of AAN kan staan. Daarmee bedoel ik dat het vaak wordt weggeprioriteerd, tot er keihard gewerkt moet worden om de opgelopen achterstanden weer in te halen. Het faciliteren van continu verbeteren helpt dit te voorkomen en zorgt ervoor dat het elke dag een klein beetje beter gaat. Voor uw medewerkers betekent dit een betere verdeling van de werklast over het jaar heen. Voor uw cliënt betekent het dat u iedere dag betere zorg levert. U merkt dat de aandacht voor kwaliteit wordt vastgehouden, met als resultaat dat u geleidelijk met kleine stappen vooruit gaat. En ja, dat zonder af en toe grote passen terug te zetten, iets wat kan gebeuren als de aandacht verslapt. 

Om de kwaliteit van zorg vervolgens echt naar een hoger plan te tillen, is sterk leiderschap cruciaal. Ter vergelijk: met een appeltaart schiet je toch een beetje tekort voor Heel Holland Bakt… Of zou u stellen dat die appeltaart wel voldoende kan zijn? Misschien heeft uw organisatie een eigen boomgaard en een heel mooi geheim ingrediënt om de appeltaart extra bijzonder te maken. Sterk leiderschap is cruciaal om ervoor te zorgen dat uw organisatie vol overtuiging werkt aan deze appeltaart. Omdat het hoger management helpt te beseffen dat de appeltaart uniek is en dat die de aandacht van medewerkers in uw organisatie verdient. 

Wij zijn benieuwd: welk(e) aspect(en) zijn op dit moment bij uw organisatie op orde of onderbelicht? Herkent u zich in het beeld van figuur 2? 

Wij geloven dat het altijd beter kan. Welke invalshoek heeft uw extra aandacht nodig? En wilt u zelf de Meesterproef doen? Dit kan via deze link