Waarom Het Nieuwe Kwaliteitsdenken?

Waarom een blog over ‘het nieuwe kwaliteitsdenken’? Vanwege onze passie voor kwaliteit van zorg! Wij zien, vanuit ons werk als adviseur en trainer in de langdurige zorg, dat veel instellingen worstelen met dit thema. Wij willen graag onze kennis en ervaring met u delen. Zodat u uw voordeel kunt doen met ons voordeel: kijkjes in de keuken bij verschillende instellingen. 

Kwaliteit zit in mensen

Wij geloven dat kwaliteit niet ligt in de systemen, maar in de mensen. In het contact tussen professional en cliënt. Door de vele veranderingen in de zorg komt er meer druk op resultaten. Een uitgelezen moment om de inrichting van 'kwaliteit' in de organisatie eens kritisch onder de loep te nemen.

Hoe zorgen wij dat ons kwaliteitssysteem weer ondersteunend is aan ons werk? Hoe stimuleren we kwaliteitsdenken binnen onze teams? Hoe keren we het kwaliteitsdenken in het primair proces weer om van ‘lijstjes invullen’ naar ‘kwaliteit doen’? En zo zijn er nog veel meer vragen en uitdagingen die wij in onze dagelijkse praktijk tegenkomen. Vanuit onze verschillende expertises en passies helpen wij u graag op weg. We bieden via deze blog inspiratie bij de zoektocht naar het antwoord op uw vragen.

Hoe ziet uw reis naar het nieuwe kwaliteitsdenken eruit? 

Wij reizen graag een stukje met u mee.


De Kwaliteitskeuken

Mede geïnspireerd door het boek van Wouter Hart ‘Verdraaide organisaties, terug naar de bedoeling’ hebben wij De Kwaliteitskeuken ontwikkeld; deze sterke visie praktisch vertaald. In ons receptenboek inspireren we u met een acht ‘recepten’ om kwaliteitszorg te realiseren die bij uw instelling past. Onze inspiratiesessies brengen geïnteresseerden uit verschillende instellingen bij elkaar om te sparren over de specifieke onderliggende thema’s. Onze opleidingen helpen u praktisch handen en voeten te geven aan kwaliteit van deze tijd. In veel opzichten is de kwaliteitskeuken de kapstok van waaruit we werken. U zult op deze blog dan ook regelmatig verwijzingen vinden naar de Kwaliteitskeuken.