vrijdag 25 november 2016

Kwaliteit op de agenda van het nieuwe kabinet

Op 15 maart 2017 staan de verkiezen voor de Tweede Kamer op de agenda. De samenstelling van een nieuw kabinet kan van grote invloed zijn op hoe wij de zorg met elkaar organiseren in Nederland. Zo zijn er diverse partijen die het eigen risico ter discussie stellen, maar ook partijen die het huidige zorgstelsel in zijn geheel willen hervormen.

Maar welke partij de minister van VWS ook zal vertegenwoordigen, kwaliteit van zorg zal ongetwijfeld hoog op zijn of haar agenda staan. Dat is overigens niet anders dan het nu is. Uitgangspunt van de overheid is dat de zorg effectief, veilig en op tijd moet zijn. Maar welke ontwikkelingen kunnen we de komende vier jaar op het gebied van kwaliteit verwachten?

Voordat landelijk een goede discussie kan worden gevoerd over wat kwaliteit is, hebben we de feiten nodig. Het wordt een grote uitdaging voor de minister om de feiten transparant te maken. De buitenwereld een kijkje in de keuken geven door te rapporteren op je prestaties… dat is immers spannend voor iedereen. Het liefst ‘bepalen we zelf wel’ wanneer we ons werk goed doen. Als iemand van buitenaf hier wat van gaat vinden, vragen we ons af: snapt diegene de context van mijn organisatie wel? Worden de resultaten niet uit verband getrokken? Dat geldt overigens niet alleen voor zorgaanbieders, maar ook op microniveau voor een willekeurige medewerker in een organisatie. En om eerlijk te zijn… ik vind het zelf ook heerlijk mijn eigen gang te gaan op het werk!

Concrete stappen in het geven van transparantie zijn onlangs gezet met het bekend maken van ziekenhuistarieven door CZ, VGZ en het IJsselmeerziekenhuis. Informatie over indicatoren van kwaliteit, zoals cliënttevredenheid, mate van herstel, aantal hersteloperaties, sterftecijfers, wachttijden en klachten, zijn vandaag de dag nog slechts in zeer beperkte mate beschikbaar. Openstaande vraag is welke informatie nodig is per sector om de juiste discussie te voeren over kwaliteit. En hoe krijgt de minister de zorgaanbieders zover om deze informatie te delen?

Ik kijk met interesse naar de ontwikkelingen die de toekomstige minister hierin weet te forceren. Het is geen gemakkelijke taak, maar inzicht in de feiten is van onschatbare waarde om het gesprek aan te gaan over wat nodig is voor nog betere kwaliteit van zorg in Nederland.

In de tussentijd ga ik als lid van het team Kwaliteit van Q-Consult graag bij zorgaanbieders zelf aan de slag met wat voor hén kwaliteit nu precies is. Het liefst in samenspraak met cliënten en medewerkers. Zo bouwen we bottom-up verder aan de kwaliteit van zorg in ons land. En het zou mij niets verbazen als we via deze weg meer tempo maken dan wanneer we wachten op wat er in Den Haag wordt ondernomen. Dus: aan de slag!