dinsdag 9 augustus 2016

Keuzestress?! Bedenk: wat is jouw plek in het weiland?

Kwaliteit terug naar de professional, dat is het devies. Om daar te komen wordt een visie gevormd en normen, waarden en overtuigingen in kaart gebracht. Het zorgaanbod ingericht. Scherpe keuzes gemaakt. Kritisch nagedacht over wat je als organisatie kwaliteit van zorg vindt en wat je daaromheen dan dus wil organiseren. Prachtig! Als je als zorgorganisatie al zo ver bent, dan heb je heel wat mooie stappen gezet. Maar dan komt de buitenwereld om de hoek kijken…

Want tja, je moet toch verantwoording afleggen aan gemeenten, verzekeraars, IGZ. En ook partners en verwijzers willen weten wie je bent en waarvoor ze bij jou moeten zijn. En dan bestaat het risico dat we gaan tornen aan die zo zorgvuldig geformuleerde strategie. Dat we ons in allerlei bochten gaan wringen om toch maar aan alle wensen en eisen tegemoet te komen. Want ja, als de buitenwacht het vraagt….?? Zij vormen uiteindelijk ons bestaansrecht. Toch? Begrijpelijk, maar niet slim. De kunst is om vast te houden aan je visie en keuzes.

Geen keuzes leidt tot middelmatigheid
Want ook dat is uiteindelijk kwaliteit; vanuit een heldere identiteit en strategie een sterke positie in het werkveld innemen. Laten zien aan cliënten, verwijzers, partners en financiers waar je voor staat.
Om kwaliteit te borgen, is het zelfs noodzakelijk. Alleen zo kun je een toekomstbestendige organisatie opbouwen, die goede zorg kan blijven leveren. “Wie alles wil zijn voor iedereen, eindigt als niets voor niemand”, heeft ooit een wijs persoon gezegd. Met andere woorden; geen keuzes maken, leidt tot middelmatigheid. En middelmatigheid geeft andere partijen de ruimte om te bezuinigen op financiering en de duimschroeven aan te draaien.

Plek in het weiland
In marketingtermen noemen we dit ‘positioneren’. Marketinggoeroe Jos Burgers heeft hiervoor een prachtige metafoor, die hij in zijn presentaties voor het bedrijfsleven gebruikt. En die metafoor geldt voor zorgorganisaties net zo goed: organisaties zijn als koeien in een weiland. Koeien hebben de neiging om allemaal bij elkaar te gaan staan. Als buitenstaander ziet dat er heel aantrekkelijk uit; “daar zal het wel goed toeven zijn”, denk je dan. Lekker veel vers gras enzo. Maar de werkelijkheid is anders. Als je ertussen staat, kom je erachter: er is vooral veel shit. Al het gras is al lang op. En niemand ziet in de brij van zwart en wit nog het onderscheid tussen al die koeien. De kunst is dan ook om als organisatie een unieke plek in het weiland te claimen.

Vicieuze cirkel
Alleen dan zien cliënten, verwijzers, partners en financiers je meteen staan. Het moet in één zin duidelijk zijn wie je bent, waar je voor staat en waarvoor ze bij jou moeten zijn. Daartoe moet je allereerst durven kiezen, maar vooral ook voor je keuzes durven staan. Niet alleen weten wie je wel bent en wat je wel doet, maar vooral ook wat niet en dat durven vertellen aan de buitenwereld. En dat is spannend. Want wat als iemand daar nu juist om vraagt!? Simpel: dan moeten ze dus niet bij jou zijn! Hoe beter anderen kunnen uitleggen waarvoor ze (wel en niet) bij jou moeten zijn, hoe makkelijker ze je weten te vinden. En hoe meer focus jij kan leggen op die ontzettend goede zorgverlening. Je wordt nog beter in wat je doet, men weet je nog beter te vinden, je bouwt een nog betere naam op…. En voilà! Die vicieuze cirkel draait de goede kant op!

Vergeet het niet te vertellen
Het sleutelwoord hier is ‘vertellen’. Alleen keuzes máken is niet voldoende. Intern die strategie formuleren en in een prachtig document opschrijven, is niet het moeilijkste. Aan de buitenwereld een scherp, stevig verhaal vertellen: dat is de uitdaging. Omdat we het spannend vinden. Maar ook omdat het essentieel is om dat verhaal vanuit al de poriën van je organisatie uit te stralen.

Van intern naar extern
En dat begint dan toch weer bij je interne proces. Hoe steviger je intern keuzes maakt, en hoe beter die gedragen en doorleefd worden door alle medewerkers, hoe makkelijker het is om dat verhaal naar buiten te vertalen. Medewerkers moeten het verhaal van de organisatie allereerst uitdragen in alles wat ze doen en zeggen. Vervolgens gaat een branding- en marketingplan je helpen om de uitstraling van medewerkers te bekrachtigen. Om je breder te profileren en die gewenste plek in het weiland te verkrijgen.

En dát is de basis voor je gesprekken met al die belangrijke stakeholders in het veld. Als jij een stevige positionering hebt en een positief imago, als je goed weet waar je voor staat en anderen positief over je praten, graag met je samenwerken en graag van je zorgaanbod gebruikmaken, dan kun je proactief afspraken maken met financiers, IGZ, verwijzers en andere belanghebbenden. Dan heb je een stevige uitgangspositie om gesprekken te voeren. Niet vanuit middelmatigheid, maar vanuit de kracht van je organisatie. Dus: geen keuzestress! Durf jouw plekje in het weiland te claimen.

Door: Rianne Berndsen